Etibar Məmmədov Beynəlxalq Demokrat İttifaqının zirvə toplantısında

AMİP lideri Etibar Məmmədov dünyanın 65-dən çox ölkəsinin 80-ə yaxın sağ-mərkəzçi partiyasını özündə birləşdirən Beynəlxalq Demokrat İttifaqının hər toplantısında Azərbaycan həqiqətlərinı və Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarını həmişə qabardıb.