Hər birimizin sinəsində bir ürək, bir Etibar döyünür

Sabah, 2 aprel Milli Azadlıq Hərəkatının Lideri, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri, Beynəlxalq Demokrat İttifaqın sədr müavini, görkəmli ictimai-siyasi xadim Etibar Məmmədovun doğum günüdür. Çoxminli AMİP ailəsi olaraq bu münasibətlə Etibar bəyi təbrik edərək, onu hər zaman Millətin, Xalqın və Dövlətin ETİBARı olaraq qalmağını arzu edirik!

Etibar Məmmdov haqqında çox yazılıb, çox deyilib. Lakin hamının dillər əzəbəri olduğu böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin qələmə aldığı "Toxunmayın Etibara!” seri və görkəmli filosof Asif Atanın təbrik məktubu Etibar Məmmədov şəxsiyyətinin öz aydın və parlaq ifadəsini tapıb.

Əziz oğlum Etibar, salam!

Ad günün mübarək! Şükürlər olsun ki, bu gün bu millətin son ümid yeri-Etibarı var və hər birimizin sinəsində bir ürək, bir Etibar döyünür. Səni bu zülümlər görmüş millətə bəxşis edən Allah özü hifz eləsin. Amin!

Döz oğlum, döz! Başladığın müqəddəs işin axıra, mütləq aydınlığa çıxacaq. İnamına, müdirikliyinə, cəsarətinə, qətiyyətinə, bir də Haqqa arxalan!

                                               

                                                                                                            İnam və Etiqad ana

                                                                                                           Bakı, 2 aprel 1993-cü il.

Toxunmayın Etibara!


O, Babəkdir, Koroğludur

Hamus, qeyrət, ər oğludur

Eilimizin nər oğludur

El yolunda düşüb dara,

Toxunmayın Etibara!


Ey, cənablar əl saxlayın

Beyninizi varağlayın

Ciblərini az yoxlayın

Dərd əlindən geyib qara

Toxunmayın Etibara!


O, xalqımızın səsidir

Bir azadlıq nəfəsidir

Şəhidlərin haqq səsidir

Alim hara, zindan hara

Toxunmayın Etibara!


Qoyun sözün desin sizə

Bəllidir iç üzünüzə

Düşüb saxta izinizə

Hiylə ilə salıb tora

Toxunmayın Etibara!


Ay cəlladlar, ay qatillər

Ay uzanan qatil əllər

Xalqınıza zülm edirlər

Bəs deyilmi aldıq yara?!

Toxunmayın Etibara!


Murad çıxıb qarşınıza

Ağır daşdır başınıza
Nəyi gəlmir xoşunuza?!

Balayanlar dura-dura

Toxunmayın Etibara!


İki ildir dözdük, yetər

Canımızdan bezdik, yetər

Ta qul kimi gəzdik yetər,

Bizdən qeybət qıra-qıra

Toxunmayın Etibara!

Bəxtiyar Vahabzadə