Şuşanın başı dumandı

Nə ağlarsan türk anası,nə sızlarsan türk sonası,
Sən bu dünyaya ağlamqçün gəlmisənmi,sən bu dünyaya əzab çəkmək üçünmü gəlmisən.
Yoxmu sənin atan,
Yoxmu sənin qardaşın,Yoxmu bu millətin sahibi.
Bəs hardadır Atillanın nəvlələriyik deyib car çəkənlər.
Qəmlər içində boğulan türk qadını,Hanı sənin Bozqurdların,tərki vətən olublarmı.
Dilənçi halına salınmış millət oğlu cəlayi vətən olubdu,
Türk atlarının kişnərtisindən lərzəyə gələn dünya,hanı sənin atlanmış türk igidlərin.
Burda bir millət varidi. AZƏRBAYCAN TÜRK MİLLƏTİ.
Buğu burma, şaqqalı pəhləvanlar,hara getdi,bu millətin düşməninə qan udduran cəngavərləri.
Bakıdan Təbrizə fars köpəyinin icazəsi olmadan gedən Koroğlunun nəvəsi,sənə belə bir məmləkət qoyub gedib atalar.Burdan Borçalıya,Borçalıdan Dərbəndə ,at çapan dədələr,indi rusunmu izninə qalmısan.
Harda qaldı qəhrəmanlıq dastanları, yalanmışmı, Teymurlənglər,Çingizxanlar,Babək,Qaçaq Nəbi.
Yox yalan ola bilməz Türkün şanlı tarixi.
İki cüt bir tək PKK- çı əlində qalarmı bu imperator millət,iki dılqır ermənimi mənim torpqağımı işğal edib,qadınlarımı girov götürəcək.
Yox dilə gətirilməsi belə namus tacı olan Türk adına yaraşamayn bir ifadə.
Bizi sındırrır namussuz dünya,hansı zəifimizdən yapışıbsa,qopa bilmirik,uduza-uduza gedirik. Biz geri gedirik.İitirə-itirə gedirik.
Bu göz yaşları içində qalan millətin xilası nə vaxta qaldı.Kim hökm verməlidir.
Kim qərar verməlidir.Məgər torpağımızı azad etməyə kim bizə əmr verməlidir.
Bəlkə bu hakimilər bu torpağı satmağa gəliblər.
Bəlkə bunlar bizi namus ləkəsində boğmağa gəliblər.Bizim qeyrətimizi sındırmağa gəliblər.
Silahlan! Türk oğlu, heç kimdən əmr gözləmədən müharibəyə başla.TANRI ÇOXDAN İZN VERİB BU MÜQƏDDƏSLİYƏ.
Oynamığımzda yetər,bizi oynatmaqda yetər. ŞUŞADA toy vurudurb,milləti oynadarıq.
Erməninin də atasına od vurub yandırarıq ki,birdə Qarabağ deməsin.Səni müharibəyə çağırıram Türk oğlu.Səni qana çağırıram BOZQURD. İllərdir bizə divan tumuş düşmən qanına səsləıyirəm.
O torpaqlarda nə qədər ki,erməni köpəkləri gəzir,türk anamız ağlar qalacaq. Məğlub olmuş kişilərin qeyrətinə şəkk edərlər.Torpaq milli qeyrətdir.
BU DƏFƏKİ BAHAR BAYRAMI ŞUŞADA OLACAQ. İGİD TÜRK OĞLU İLƏ BAHAR QIZININ TOYU ÇIDIR DÜZÜNDƏ OLACAQ.
Mən bu yazının ardını Şuşada yazacam.