Türkçülük bu gün tamamilə intellektual səviyyəyə qadırılmalıdır

Klassik türkçülük haqda olan bilgilərimizi türk gəncliyinin şüuruna gətirməklə bərabər,onu daha da zəngin məlumatlarla mükəmməlləşdirib, müasir dünyada türk irqinin ahəng içərisində yaşamını təmin etməliyik.

Biz türk irqinin bəşər tarixində oynadığı əzəmətli rolu əfsanələşdirmədən,eyni zamanda düşmənlər tərəfindən, yazılı tarixdən sıxışıirılmasına imkan vermədən olduğu kimi göstərməliyik.

Tam əminliklə bəyan edirəm ki, dünyanin tarixini yazan əbləh sürüsü,tarixin özünü yaradan tanrı irqi türklərə qarşi böyük xəyanətkarlıqlar etmiş, böyük türk tarixini saxtalaşdırmışlar.

Dünyanın inkişaf tarixindən, türk irqinin yaratdını çıxandan sonra, dünya onu saxtalaşdıran şikəst millətlərin hiyləgər vücuduna bənzəməyə başladı.
Biz öz əcdadlarımızın böyük imperiyalar qurarkən,və yaxud öz ərazilərini cəngavərlikləri ilə böyüdərkən tökülən insan qanlarından heç də məyus olmamalıyıq.
Çünki bu gün XXI əsrdə ədalətsiz dünyada türkün bir çox yerlərdə tökülən al qanını görərkən, dədələrimizin insan cəmiyyətləri üçün ədalətin bərpa edilməsində kəsilən başlara bəraət qazandirmamaq mümkün deyil.
Lakin bu neçə əsr qabaq olmuş tarixi bu gün təkrar olunmasina yol vermək olmaz.
Türkçülük bu gün tamamilə intelektual bir səviyyəyə qadirilmali,dini fanatizmidən təmizlənməli,türk irqinin inkişaf modeli kimi demokratik mahiyyətin əsasini təşkil edən bir dünyagörüşə çevrilməlidir.
Türkçülər bəyan edirlər!
Biz turan dövləti quran türk fədailəri,heç bir millətin torpağini işğal etmədən,türklər yaşayan və türk respublikalarinin milli mədəni,iqtisadi və hüquqi birliyinə nail olmaği qarşimiza məqsəd qoyuruq.
Biz dünyada ədalətin bərpasi üçün heç bir tanri bəndəsinin həyatdan məhrum edilməsinin tərəfdarəi deyilik.
Türkçülük bu gün düşməin millətlərin təbliğati nəticəsində,vəhşi bir təsəvvürə çevrilmiş və vəhşi monqol tatar adi verilmiş tayfalarin törətdiyi qətliamlarin türkçülük adina yazilmasinin əlehinəyik.
Tarixdə qaniçən vəhşi obrazinda gələcək nəsillərə xatirladilan cingiz xan,əmir teymur və digər türk cahangirlərinin öz həqiqi yerini almasina nail olmaliyiq.
Bununla bərabər biz türk irqinin mövcud vəziyyətini təhlil edib,millətimizə sahib çixmaliyiq.
Bu millət bütün qəhrəmanliqlari və zəifliklkəri ilə bərabər bizimdir.