Türkiyə ilə birgə xilas ol, Azərbaycan!

Yüz illər, əlində ərəb islamının qanlı qılıncını tutmuş fars şiə mollaları,allah xofu ilə nəsibə-nəsil AZƏRBAYCAN TÜRK ŞUURUNU cəhalətin qaranlığında boğmağa çalışdılar.

Üç yüz ildən çox bir dövrdə elə həmin qanlı qılıncı əlində keçirən rus çarları ikiqat bir təlimlə iflic edilməkdə olan AZƏRBAYCAN TÜRK İDRAKINI ruslaşdıraraq,onu məhvərindən çıxarmağa cəhd etdilər.

Lakin yenilməz AZƏRBAYCAN TÜRK RUHUNA QALİB GƏLƏ BİLMƏDİLƏR.
1500 İLLİK beyin əməliyyatından, AZƏRBAYCAN TÜRKÜNÜN QAN YADDAŞI qalib oldu.
İndi bu qalibiyyəti həyata keçirməyə bir addım qalıb.

TÜRK RUHUNUN ƏZƏMƏTİNİ BİR DAHA NÜMAYİŞ ETDİR AZƏRBAYCAN TÜRKÜ.
Bir dəfəlik lənət de,beynini iflic edib sənə əsarət gətirən bu rus və fars təlimlərinə.Sındır sənə RUHİ ƏYYAŞLIQ GƏTİRƏN yad zəhirlə dolu qızıl camı.
Üzünü Türkün qibləsinə,TÜRKİYƏYƏ çevir.
İDRAKININ MEYARINI TÜRK RUHUYLA AYARLA . MİN İLDİR SƏNİ XİLAS ETMƏYƏ ÇALIŞAN TÜRK DÜNYASININ MÜQƏDDƏS TORPAĞI, TÜRKİYƏ İLƏ BİRLƏŞ..
BİRLƏŞ XİLAS OL AZƏRBAYCAN.