AMİP Mərkəzi Şurasının sədri

7 iyul 1954-cü ildə anadan olmuşdur. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Meksidol-antioksidant, antihipoksant, antiepileptik dərman maddəsini Moskvada farmakologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Rusiya ailmləri ilə birlikdə öyrənmişdir.

1988-ci ildə Azərbaycanda başlamış mili-azadlıq hərəkatının faəllarından olmuş, AXC Ali Məclisinin üzvü olmuşdur. 1991-ci ildən AMİP-in yaranmasında iştirak etmiş, 1992-ci ildən AMİP Mərkəzi Şurasının ilk üzvlərindəndir.

1993-cü ildə AMİP ilk Mərkəzi Şurasının katibi olmuş-Siyasi Şura iclaslarında iştirak etmişdir.

1995-1996-ci ildən Siyasi Şuranın üzvüdür. Bir müddət AMİP Mərkəzi İntizam Komissiyasının sədri olmuşdur.

2013-cü ildə AMİP Mərkəzi Şurasının sədri seçilmişdir.

2 övladı var