AMİP Mərkəzi Şurasının tərkibi

AMİP Mərkəzi Şurasının tərkibi

1.Əlizadə Arzuxan Baxşəli oğlu ---------AMİP Baş katibi

2.Əliyev Aydın Niftalı oğlu--------------AMİP Mərkəzi Şura sədri

3.Əlicanlı Nigar Hacıbaba qızı-----------AMİP Mərkəzi Şura sədri müavini

4.Ələsgərov Nazim Musa oğlu------------AMİP Təşkilat Katibi

5.Mustafayev Elşən Mansur oğlu-------AMİP Beynəlxalq Əlaqələr Katibi

6.Nəbiyev Afsəddin Knyaz oğlu------AMİP Bələdiyyələr üzrə katib

7.Muxtarov Fuad Telman oğlu--------AMİP Siyasi Şura üzvü

8.Həsənov Məhərrəm İsrail oğlu------- AMİP Siyasi Şura üzvü

9.Vəliyeva Aminə Ağamirzə qızı------ AMİP Siyasi Şura üzvü

10.Ənsər Ceyran Dursun qızı------------- AMİP Siyasi Şura üzvü

11.Həmzəyev Sadiq Mahmud oğlu-------- AMİP Siyasi Şura üzvü

12.Hüseynov Eldar Qoşun oğlu--------- AMİP Siyasi Şura üzvü

13.Vəliyev Zəfər İsmayıl oğlu--------- AMİP Siyasi Şura üzvü

14. Ələkbərov Əli Ələsgər oğlu------- AMİP Siyasi Şura üzvü

15.Bayramov Rəşad Aydın oğlu-----AMİP Mərkəzi Şura üzvü

16.Mirqədirov Rauf Həbibulla oğlu

17.Novruzov Adnan Tofiq oğlu

18.Orucov Əli Məhəmməd oğlu

19.Qasımov Məzahir Hüseyn oğlu

20.Abbasov Elçin Mikayıl oğlu

21.AbdullayevElmiyyat Şeydulla oğlu

22.Alıyev Azad Məhərrəm oğlu

23.Alıyev İltimas İslam oğlu

24.Aslanov Eldar zabit oğlu

25.Azadəliyev Yaşar Əhməd oğlu

26.Bayramov Elman Əkbər oğlu

27.Bədəlzadə Nüşabə Əlişah qızı

28.Bəhmanlı Mansur Yunsur oğlu

29.Cahani Sevil Təhmuraz qızı.

30.Əbdürrəhmanov Bəkir Əhməd oğlu

31.Əhmədli Yasin Əhməd Oğlu

32.Əhmədov Faiq Nağı oğlu

33.Əhmədov İsrafil Davud oğlu

34.Əhmədov Valeh Oruc oğlu

35.Ələkbərov Novruz Qurbanəli oğlu

36.Adıgözələova İradə Əhmədpaşa qızı.

37.Əliyev Arif Məhəmməd oğlu

38.Əliyev Tahir Əli oğlu

39.Əlizadə Nadir Zeynal oğlu

40.Əlizadə Svetlana Əbdüləzim qızı

41.Əmiraslanov Sabir Şəmil oğlu

42.Feyzullah Elxan Sabir oğlu

43.Hacıyev Bəysəfa Hacı oğlu

44.Həsrətli Nüsrət Həsrət oğlu

45.Həsənov Arif Həsən oğlu

46.Həsənov Həsən Əli oğlu

47.Həsənov Vəli Xəlil oğlu

48.Hüseynova Məhluqə Məhərrəm qızı

49.İsayeva Sənubər İbiş qızı

50.İsmayılov Teyyub Eyyub oğlu

51.Kərimli Vüqar Əhliman oğlu

52.Kərimov Kamal Abbas oğlu

53 .Qarayev Mübariz Hüseyn oğlu

54.Qasımov Bayraməli İdris oğlu

55.Qurbanov İsa Sadəddin oğlu

56.Məlikəliyev Xanmirzə Xanbala oğlu

57.Məmmədov Azad Məmməd oğlu

58.Məmmədov Çingiz Şükür oğlu

59.Məmmədov Rahab Kərəm oğlu

60.Muradov Alim İsa oğlu

61.Muradov Bilal Hümbət oğlu

62.Nağıyev Bilman Qüdrət oğlu

63.Nəcəfova Suğra Əli qızı

64.Mustafayev İsmayıl İsrafil oğlu

65.Rüstəmov Ayaz Pənah oğlu

66.Rzayev İlqar Əziz oğlu

67.Rzayev Yaşar Sabir oğlu

68.Salmanov Tariyel İslam oğlu

69.Şahbazi Çingiz İmriz oğlu

70.Şahməmmədov Oruc Vəli oğlu

71.Şükürov Abil Rizvan oğlu

72.Tağıyev Dəyanət Akif oğlu

73.Tağıyev Gülağa Balay oğlu

74Əhmədov QəhrəMn İlyas oğlu

75.Cəfərov Elçin Dəmir oğlu