Hara gedirik?!

Şəhərlərimizi rus və ingilis "sevdalıları” zəbt ediblər. Hara baxırsan ingiliscə reklam,rusca qarildadan Vətən xainləri. Sanki qirx milyondan çox soydaşımızı qətlə yetirmiş və qətlə yetirtdirmiş ruslar deyil. Hələ bu harasıdı? Televiziya ilə bir vətən xainini-iblisi göstərirlər, ingilis casuslari olan və İranda minlərlə soydaşımızın qatilləri olan, islam cildinə girmiş fars faşist "mollabaşı”nı müqəddəs élan edir. Bir deyən yoxdur ki, "əzizim” sən əgər bu millətin düşmənisənsə, millətin çörəyini niyə yeyirsən?! Ged otur fars iblislərinin yanında…

Maarifimiz, dilimiz,tariximiz,ədəbiyyatımız, özümüzəməxsus abir-həyamız,böyük-kiçik yerini bilməyimiz- bir sözlə Azərbaycan türklərinə məxsus hər şey məhv edilməkdədir.

Tariximiz baş-ayaq yazılıb. Başayaq da təbliğ olunur. Dərsliklərimizdə utanmasalar açıq- aşkar yazarlar ki,(elə yazırlar da) bu torpaqlar ermənilərindir(haylarin) türklər gəlmədirlər. Azərbaycanın tarixi, dili və ədəbiyyatı qəsdən unutdurulur. Orta əsr Afrika yamyam mədəniyyətsizliyini, əxlaqsızlığını Avropa mədəniyyəti adı altında gənclərimizə siriyib, simasız manqurdlar yetişdirilməyə çalışılır.

"Azərbaycan dili” dərsliklərində dilimiz elə günə salınıb ki, ovladlarımız dilimizdən də, ədəbiyyatımızdan da xəbərsiz qalacaqlar. Xarici ölkələrin tarix dərsliklərini oxuyanda elə bil roman oxuyursan, kitab adamı özünə çəkir. Bizim tarix dərsliklərimiz bir tərəfdən elə qat-qarış yazılıb ki, övladlarımız tariximizi öyrənməyə iyrənsinlər, digər tərəfdən, Azərbaycan türklərinin babası olan Oğuzlar buraya gəlmə kimi təqdim olunur. Soruşuruq: "Dədə Qorqud” eposunda bu ərazidə Oğuzlar və gürcülərdən başqa bir xalqın nümayəndəsinin adı çəkilirmi?

Yaxud orada Qətran Təbrizinin, Məhsəti Gəncəvinin, Nizami Gəncəvinin yaşadığı tarixi hadisələrlə, dövlət sistemləri ilə səsləşən hansı fakta rast gəlmisiniz,

Ermənilər və onlarla eyni soydan olan fars nasistləri Qətran təbrizinin adına bir iki qəzəl yazıb, atıblar ki,guya Q. Təbrizi Oöuzların Azərbaycana yürüşlərindən bəhs edib. Bizim soyad dəyişdirənlər də "Dədə Qorqud” kimi tarixi faktlarla zəngin olan eposu qoyub, erməni və fars qaraçısoylularının sifarişini yerinə yetirmək üçün qollarını çırmamışlar…

Dərdimiz təkcə bu olsa nə var ki… Azərbaycan türklərinin qatilləri olan Vahhabilər (İSİD) Suriyada və İrakda Azərbaycanlıların körpə uşaqlarının başını kəsir, qız-gəlinlərimizə təcavüz eləyir, Azərbaycanlılara qarşı soyqırım tətbiq edir, bunun üçün sünni-şiə məzhəb ayrılığından istifadə edir və türklərə qarşı biganə olan, xüsusilə, şiələrə qarşı düşmən münasibətini gizlətməyən Türkiyə höküməti açıq-açığına bu terrorçu birləşməsini dəstəkləyir. Bizim olkədə də nəinki iqtidarın, heç müxalifətin də səsi çıxmır. Bəs görəsən bu millətin hüquqlarını qoruya biləcək bir siyasi təşkilat yoxdurmu?!

Bu vahhabi uşaq qatilləri- qadinlarımızın namusuna təcavüz edənlər, məscidlərimizi iyrənc nəfəsləri ilə mundarlayanlar, İslam cildonə girib dinimizi gozdən salan ingilis köpəkləri, Allah adindan uşaq qətlə yetirib, 8-9 yaşlı uşaqlara təcavüz eliyən din düşmənləri ölkəmizdə necə sərbəst gəzə- müqəddəs torpaqlarımızı və havamızı murdarlaya bilirlər?! Tütaq ki, siyasilərimizin xarici düşmənlər qarşısında hansısa gözükölgəlikləri var, bəs "din xadimlərimizin” niyə səsləri çıxmır?!

Bəllidir ki, İraq və Suriyanın türklər yaşayan hissəsi ta qədimdən Azərbaycan-Oğuz torpaqları olub. Uzun Həsənin dovrundə Osmanlı imperiyasına uduzulub, Şah İsmayıl tərəfindən geri alınıb və yenidən uduzulmuşdur. Yəni o torpaqlarda yaşayanlar türmkən deyil Azərbaycan türkləridirlər. Onlara qarşı soyqırım, Azərbaycan xalqina qarşı soyqırımın tərkib hissəsi, Azərbaycan dövlətinə qarşı düşmənçilikdir. Türk dünyasına qarşı sui-qəstdir.

Hələ vahhabi qatillərinə qədər İraqda Azərbaycanlılara qarşı soyqırım təşkil etmiş Bərzani qatili Azərbaycan ərazilərini "kürdistan” ərazisi kimi təqdim edirsə , bu qatilə layiq olduğu cavab verilmirsə, bütün oyunların kökündə Azərbaycan dövlətinin və xalqının məhv edilməsi məqsədinin dayandığı aydın olur.

Ən böyük ağrı-acı isə düşmənlərin- vahhabilərin gözümüz önündə at oynatması, onlara yönəlik kiçik bir tədbir zamanı özünü " müxalifət " adlandıranların müdafiəyə qalxmasıdır.

Yadıma bir əhvalat düşür: Kəlbəcərli Kalvalı kişi Göyçə tərəfə bir ulaq yükü gavalı aparır. Bir yezidi kürtlər yaşayan kənddə ulagi yavaş-yavaş vurduqca: "yezid-yezid”,- deyirmiş. Bunu eşidən kənd cavanları soruşurlar :

- Adın nədir?

- Kalvalı.

- Ulagın yükü nədir?

- Gavalı.

- Özün haradansan?

- Alçalı.

Gənclər elə bilirlər ki, kişi onları ələ salır. Yaxinlaşıb kişini vururlar. Əllərindən qurtaran Kalvalı kişi Ulağın başını qucaqlayıb deyir:

- Qohumlu-qərəvəli başına dönüm, sənin belə qohum əqraban olduğunu bilsəydim heç sənin xatirinə dəyərdimmi?

Yaşlı adamlar gəlib kişini tanıyır və uşaqlara təpinirlər...

Bu məsəli xatırlamağım təsadüfi deyil. Həm iqtidarın, həm müxalifətin ingilis köpəklərini müdafiə etməsindən sonra adamın ingilisə, ya da rusa köpəklik edənləri müdafiə etməkdənsə elə ingilisi qucaqlamaq sərfəlidir... Əlbəttə biz özümüzə bunu rəva bilmərik, sözgəlişi deyirəm, götürən götürsün...

Bizə qarşı soyqırım tətbiq olunmasına yardım edən- soyqirim tətbiq edənlərin əlində maşa olan çaqqal sürüləri o qədər eyforiyaya qatılıblar ki, türklər məhv olarsa onların yox ediləcəyini, müdafiə edəcək kimsənin olmayacağını belə dərk etmirlər.

Bir dəfə fars qaraçısoyluları II Daraya xəyanət edib Makedoniyalı Aleksandrosa satıb(özləri satılmağa meyillidirlər) iranlıları qırdırıb İranı ələ keçiriblər deyə dişlərində şirə qalıb, hələ ingilis casusları olan,”dindar” cildinə girmiş qatillər anlamırlar ki, türklər olmasa islam da məhv olar, onlar da. İngilisə nə molla rejimi, nə vahabi qatilləri, nə də hər hansı digər maşa lazım olmaz.

İngilis elə də sadəlövh deyil ki, dünyaya elm, mədəniyyət, insani hisslər bəxş etmiş , xainlik nə olduğunu bilməyən türkləri məhv edib, nəfəsləri belə xəyanətlə gəlib-gedən və qaraçı soyundan olan farsı, kürdü,ermənini, yəhudini, islam dini kimi mükəmməl bir dinin əsrlərlə islah edə bilmədiyi ərəbi qorusun...

Bir sözlə, mən bu iyrəncliklərə, murdarlıqlara, qatillərə çətir tutan; günahsıza , doğruya, dünyanı gözəlləşdirmək üşün canını verməyə hazır olanlara məzar olan dünyanı dərk edə bilmədim ki, bilmədim.

Qananın bəxtiyarın,

Dedilər bəxti yarın.

Təmənnasız zahidin

Görmədim bəxtiyarın!