Haradan başlanır Vətən?

Hardan Başlanır Vətən,Məğrur Türk Anamızın Laylasından.
Q
ılınc Kimi Sərt Olan Atalarimizin Qığılcım Saçan Baxşılarından. Uzaq Yola Çıxanda Gövrələn Bacımızın Əlləri Əsə-Əsə Arxamızca Atdığı Bulaq Suyundan.
Hardan Ba
şlanır Vətən.
Hunlar
ın Atlarının Kişnərtisindən,Dırnaqlarından Qopan Atəşdən.
V
ətən Qələbədən,Məğrurluqdan, Kişilikdən, Hökmüranlıqdan,Düşməni Məğlubiyətə Uğratmaqdan Başlanır.
Q
ələbə Ilə Geri Dönən Türk Igidlərini Qarşılayan Həyalı Ismətli Türk Qızının Qızaran Yanaqlarından Başlanır Vətən.
V
ətən Alınmaz Qalaya Bənzəyən Ailədən.Körpənin Beşiyi Başında Oxunan Döyüş Nəğmələrındən.
V
ətən Qan Çanağına Dönmüş Ürəyimdən,Parça-Parça Olmuş Vətən Torpağından Başlanır.
Az
ərbaycan, Millətimin Ən Müqəddəs Kəbəsi Olan Şuşadan Başlanır.
V
ətən Şuşadan Başlanır

Şakir Ulubəy