Şer dünyamızın vətən sevgisi

Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil, Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik.

Azərbaycan Respublikasının Respublikasının Prezidenti Yanında Gənclər Fondunun 2014- cü ildə elan etdiyi 5- ci qrand müsabiqəsində qalib olmuş Aydan Cəlilovanın Gənc yazarların vətənpərvərlik ruhunda şer müsabiqəsi. Adlı layihəsinin icrası 01 iyun 2014-cü il tarixdən davam edir. Layihənin icrası üçün banner hazırlanıb təbliğat materialları hazırlanmış və gənc yazarlarla əlaqələr qurulmuşdur. Layihənin icrası üçün Bakı və sumqayıt şəhərlərində tədbirlərin keçirilməsi üçün danışıqlar aparılmış tədbirlərin keçiriləcəyi yerlər müəyyənləşdirilmişdir. Hər bir xalq milli mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir. Bu milli-mənəvi dəyərlər bizim tariximiz, dilimiz, dinimiz, adət-ənənələrimiz, mentalitetimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və incəsənətimizdir. Danılmaz bir faktdır ki, insanda vətənpərvərlik hissi qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Azərbaycan şanlı tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları ilə həmişə fəxr edir. Bu qəhrəmanlıqları yaradan, onu vəsf edən və ruhlandıran yazarlarımız, şairlərimiz, nasirlərimizdir.

Layihənin ideyasının əsasında, Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasətinin, gənclərə göstərilən diqqət və qayğının əsasında ölkəyə layiqli vətəndaş və sağlam nəslin yetişdirilməsi dayanır. Hesab edirəm ki, burada Müasir insanın formalaşması və özünü təsdiqi, milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması prosesi ilə bağlıdır. Məhz bu baxımdan gənc yazarların şerləri əsasında müsabiqələrin təşkili, vətənpərvərlik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.

Aydan Cəlilova