Talan və Mənimsəmə FOTO-larda

Bu boyda dövlət vəsaiti Bakının bəzi küçələrindəki binaların üzlədilməsinə cəlb edilib. Hakimiyyətdəkilərin ciblərinə, maraqlarına xidmət edən belə lazımsız işləri ancaq Azərbaycanda görmək mümkündür.

Müvəqqti parıltıya milyardları xərcləmək, havaya sovurmaq, abadlaşdırma pərdəsi altında dövlət malnı mənimsəmək xalqa və dövlətə xəyanətdir. Bəli, ermənilik elə budur. Bu qədər talana, soyğunçuluğa, ədalətsizliyə, israfçılığa, düşmənçiliyə, Azərbaycan xalqı hələ də göz yumur.