Həqiqətlər

Adam özünü başqasının qınağından qoruyur, çünki özünü səhvlərinə bərabər saymaq istəmir.

***

Sosializm – dövlət ağalığı idi, kapitalizm – pulluların ağalığıdır.

***
İnsan təbiətin yırtıcılarını yendi, toplumun yırtıcılarına yenildi.

***
İnamsızlıqda – gerçəklikdən əskik olursan, inamda – gerçəklikdən yüksək olursan.

***
Ağalıq – iradənin zorakılıq vasitəsinə çevrilməsidir.

***
İradə zorakılıq vasitəsinə çevriləndə – ağalıq yaranır.

***
İmkan həmişə olur – imkansızlıq isə imkana inanmayanda olur.

***
Yaradıcı – mənanı araşdıran; araşdırıcı – yaradıcını araşdıran.

***
Kiməsə görə başqasına yaxşılıq edirsən – kiminsə yaxşılığına ortaq oursan.

***
Kiməsə görə başqasına pislik edirsən – kiminsə pisliyinə ortaq oursan.

***
Həyat insana minnət edir, onu suçlu çıxarır və öldürür.

***
Düşünmək – məna yaratmaqdır, düşünməmək – məna uydurmaqdır.

***
Yetə bilmədiyin sonuc – mənasızlıq yaradır.

***
Sonuna yetə, vara bilmədiyin mübarizə – anlamsızdır.

***
Kapitalizmdə insan həyatı yalnız pulun işlədiyi çevrədə – canlıdır.

***