Azərbaycan Avropanın 10 ən kasıb olkələri sırasındadır

Moderator.az xəbər verir ki, Eurostatın tədqiqatına görə, Avropanın 28 ölkəsində, əhalinin 23,7% -i, yəni 118 milyondan çox insan yoxsuldur. Kasıbların əksəriyyəti Bolqarıstanda yaşayır. Ölkədə onların sayı 38,9% -ə çatır. Eyni vəziyyət demək olar ki, Rumıniyadadır. Bu ölkədə yoxsullar 35,4% -dən çoxdur. Yunanıstanda da əhalinin 34.8% -i yoxsuldur. Latviya (29.6%), Litva (28.9%), İtaliya (28.2%), Xorvatiya (27.9%), İspaniya (26.3%), Macarıstan (25, 2%) kimi ölkələrdə də kasıbçılığın yüksək göstəriciləri var.

Kasıb insanların 20% -dən çoxu Estoniya, İrlandiya, Kipr, Lüksemburq, Portuqaliya, Böyük Britaniya və Belçikadadır. Eurostatın məlumatına görə, ən az yoxsullar İslandiyada (12,2%), Çexiyada (12,2%) yaşayır. Finlandiya (15.7%), Norveç (16.1%), Slovakiya (16.3%), Hollandiya (17%), Sloveniya (17.1%) ölkələrinin göstəriciləri yaxşıdır. Anoloji vəziyyət eyni zamanda Fransadadır (17,1%). Danimarka (17,2%), İsveç (17,7%), İsveçrə (17,8%), Avstriya (18%), Almaniya (19%), Malta (19,2%) və Polşa (19,5%) kimi ölkələrdə kasıblar 20% -dən aşağıdır.

Eurostatın hesabatına görə, Avropa Birliyinin əhalisinin 8.1% yoxsulluq və ya kəskin ehtiyac içərisində yaşayır.Maraqlıdır ki, Avropa İttifaqı standartlarına əsasən, hər il bir həftəlik istirahətə getməyə qadir olmayan insanın dərin ehtiyac içərisində olduğu düşünülür. Yəni, günaşırı ət, balıq və ya toyuq yeyə bilməyən, paltaryuyan maşını , mobil telefonu və televizor ala bilməyən şəxslər dərin ehtiyac içərisində olduğu hesab edilir.

Dərin ehtiyac sahibi olan əhalinin ən az sayı İsveçdə qeyd olunur. Bu Skandinaviya ölkəsində bu, əhalinin yalnız 0,7% -i ehtiyac içərisindədir. Lüksemburqların 2% -nin həddindən artıq ehtiyacı var. Qeyd olunan ölkələrə nisbətdə Finlandiyada ən yoxsul əhalinin nisbəti yüzdə 2,2-dir. Hollandiyada da demək olar ki, eyni vəziyyətdir. Zambaqlar ölkəsində əhalinin yalnız 2,6% -i yoxsulluq xəttinin altında yaşayır.

Beynəlxalq Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə, Lüksemburq Avropanın ən zəngin ölkələri arasında birinci yerdədir. 2018 məlumatlarına görə, bu ölkədə adambaşına düşən gəlir 106,304 dollardır.

Avropanın ən zəngin ölkələrinin siyahısı:

1. Lüksemburq ($106 374)
2. İrlandiya ($75 538)
3. Norveç ($71 831)
4. İsveçrə ($61 422)
5. San-Marino($59 466)
6. Niderland ($53 635)
7. İslandiya ($51 842)
8. İsveç ($51 475)
9. Almaniya ($50 425)
10. Danimarka ($49 883)

Bütün Avropa üzrə yoxsullar arasında ən kasıblar Gürcüstan və Rumıniyada yaşayırlar. Dünya Bankının məlumatına görə, 2017-ci ildə Gürcüstan əhalisinin 5% -i gündə 1,90 dollardan artıq vəsait xərcləyə bilməyib. Rumıniyada əhalinin bu kateqoriyası 5,7% -dən çoxdur. Qeyd edək ki, Ukraynada adambaşına ÜDM-in orta hesabla göstəricisi Gürcüstandan daha az olsa da yuxarıdakı yoxsulluq göstəricisi yalnız 0,1% təşkil edir. Xatırladaq ki, Gruzstatın 2017-ci il məlumatına görə, Gürcüstanda mütləq yoxsulluq həddindən aşağı əhalinin nisbəti 21,9%-dir.
Avropada ən yoxsul ölkə Moldova hesab edilir. Gürcüstan bu reytinqdə 5-ci mövqedədir və yalnız Kosovo, Ermənistan, Ukrayna və Moldovadan qabaqdadır.
Avropada əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə görə 10 ən kasıb ölkəsinin sıralanması aşağıdakı qaydadadır.


1. Moldova Молдова ($5 661)
2. Укrayna ($8 713)
3. Ermənistan ($9 456)
4. Коsоvо ($10 515)
5. Gürcüstan ($10 747)
6. Аlbaniya ($12 507)
7. Bosniya ($12 724)
8. Макеdoniya ($14 914)
9. Serbiya ($15 000)
10. Azərbaycan ($17 492)